Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjøp av kvoter

Per 1. september 2010 har Finansdepartementet inngått 50 kontrakter om levering av om lag 24 millioner kvoter fra 147 ulike prosjekter. En oppdatert oversikt over inngåtte kontrakter ligger tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider. Kontraktsporteføljen følges løpende, og analyseres regelmessig for å anslå forventet levert volum fra prosjektene i porteføljen. Erfaringsmessig vil det være usikkert hvor mange kvoter et klimaprosjekt vil generere. Forventet levert volum fra statens kontraktsportefølje for Kyoto-perioden 2008-2012 ble i slutten av august 2010 anslått til 15-16 millioner kvoter, og ligger dermed innenfor intervallet for forventet kjøpsbehov. Det er risiko for at faktiske leveranser vil avvike betydelig fra anslaget på forventede leveranser. For å begrense leveringsusikkerheten har departementet den siste tiden lagt vekt på å inngå kontrakter om sikre leveranser. Ved utgangen av august var om lag 4,9 millioner kvoter levert til statens konto i kvoteregisteret eller kontrahert med garanti for framtidig levering.

Se også Kyoto-forpliktelsen.

Les mer om statens kvotekjøp på Finansdepartementets nettside.