Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Knutepunkt

Regjeringen vil som et ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 10 (2007-2008) Knutepunkt evaluere knutepunktinstitusjonene Molde Internasjonale Jazzfestival, Olavsfestdagene og kortfilmfestivalen i Grimstad. Evalueringene gjennomføres i løpet av høsten 2010 og våren 2011. Institusjonene selv og de regionale tilskuddspartene vil bli trukket inn i arbeidet. Andre festivaler og aktører innenfor samme område skal også høres. Kulturdepartementet vil innhente en kunstfaglig vurdering av knutepunktene Molde Internasjonale Jazzfestival og Olavsfestdagene fra Norsk kulturråd.