Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kollektivtransport

Regjeringen foreslår i alt 12,1 milliarder kroner i statlige bevilgninger til kollektivtransporten, en økning på om lag 1,5 milliarder kroner, eller 14 prosent fra saldert budsjett 2010. I tillegg er 70 millioner kroner i bompenger satt av til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming over hele landet. Fra Oslopakke 3 er det foreslått 1,27 milliarder kroner i bompenger til kollektivtiltak i Oslo og Akershus. I tillegg kommer fylkeskommunenes støtte til kollektivtransport som finansieres over fylkeskommunenes frie inntekter.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet.