Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommunale næringsfond

Regjeringen foreslår å øke tildelingen til kommunale næringsfond fra 175 millioner. kroner i 2010 til 225 millioner kroner i 2011. Økningen til kommunale næringsfond skal gjøre kommunene bedre i stand til å legge til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting. Regjeringen forutsetter at midlene til kommunale næringsfond tas i bruk ved at midlene i sin helhet tildeles kommuner og regionråd.