Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommunenes miljøkompetanse

For å styrke kommunenes myndighetsutøvelse og kompetanse på miljøområdet har Miljøverndepartementet satt i gang et arbeid med å utvikle en nettbasert veiledning med nyttig og brukervennlig informasjon om hvordan kommunene kan løse sine oppgaver på hele plan- og miljøområdet. Regjeringen foreslår en bevilgning på 3,7 millioner kroner til dette arbeidet.