Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuner ─ lokal samfunnsutvikling i kommunene

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner for å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene.

Målet er at flere kommuner skal arbeide kontinuerlig for å øke lokalsamfunnets attraktivitet. Dette skal oppnås gjennom tettere samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Fylkeskommunene har hovedansvaret som samordner, rådgiver og støttespiller overfor kommuner med utviklingsbehov. Se mer informasjon på www.regjeringen.no/luk