Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kompensasjonstillegg

Det skal ytes et kompensasjonstillegg til arbeidstakere som tar ut ny AFP i privat sektor, og som er født i årene 1944 til 1962. Tillegget skal kompensere for at disse aldersgruppene har hatt begrensede muligheter til å tilpasse seg de nye reglene i folketrygden. Regjeringen foreslår at kompensasjonstillegget skal utbetales skattefritt.

Se også Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 8.6.