Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) benyttes ofte som et mål for den underliggende konsumsprisveksten.

Den samlede veksten i konsumprisene (KPI) anslås til hhv. 2,5 og 1,8 prosent i 2010 og 2011. Utenom energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås en prisvekst i år på 1,5 prosent og 1,9 prosent til neste år.