Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kraftintensiv industri

Det er etablert en ordning under Innovasjon Norge som etter nærmere vilkår kan gi bagatellmessig støtte til kraftintensive bedrifter som går sammen om kjøp av kraft gjennom innkjøpskonsortium. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til dette formålet i 2011.

Videre foreslås det en videreføring av rammen på 20 milliarder kroner til Garantiordning for langsiktige kraftavtaler til kraftintensiv industri.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon og GIEK.