Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kreft – pilotprosjekt

Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigst forekommende krefttypen samlet for begge kjønn i Norge, og forekomsten er økende både for kvinner og menn. Årlig antall nye tilfeller i Norge er om lag 3500 og 90 prosent av tilfellene diagnostiseres etter 50 år. Det foreslås å bevilge 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft i to helseforetak. Pilotprosjektet vil bli evaluert.