Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalitet ─ utilregnelige lovbrytere

Det tas sikte på å etablere en ny særreaksjon for utilregnelige lovbrytere som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet. Dette er en oppfølging av utredningen fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet, Mæland-utvalget. I påvente av at ordningen blir etablert, foreslår Regjeringen et pilotprosjekt i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale instanser, politi/kriminalomsorg og NAV. Regjeringen foreslår 12 millioner kroner til tiltaket i 2011.