Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturbygg

Kulturdepartementet foreslår 163 millioner kroner i tilskudd til nasjonale kulturbygg, en økning på 5,1 millioner kroner fra 2010.

Regjeringen foreslår tilskudd til:

  • Senter for nordlige folk (tidligere Ája Samisk Senter): 5 millioner kroner.
  • Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet: 64 millioner kroner.
  • Nytt konserthus i Stavanger: 39 millioner kroner.
  • Norsk Bergverksmuseum: 2 millioner kroner.
  • Science Center Østfold: 18 millioner kroner.
  • Kulturkvartalet i Bodø: 25 millioner kroner.
  • Aust-Agder kulturhistoriske senter: 10 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.