Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturminner og kulturmiljø

Regjeringen foreslår en bevilgning til kulturminner og kulturmiljøer på 474,3 millioner kroner. Dette er en økning på 22,9 millioner kroner fra 2010. Blant annet foreslås det å bevilge 14 millioner kroner til ”Kunnskapsløftet for kulturminnefeltet”, et forvaltnings- og saksbehandlingssystem som skal gi kulturminnemyndighetene gode styringsdata og styrke kulturminnekompetansen i kommunene. Satsingen er en direkte oppfølging av Riksrevisjonens forvaltningsrapport.

Bevilgningen til teknisk industrielle kulturminner foreslås økt med 3 millioner kroner til i alt 42,2 millioner kroner for 2011. Bakgrunnen for økningen er blant annet at Rjukanbanen er kommet med på listen over priorterte tekniske og industrielle kulturminner, og oppstart av arbeidet med verdensarvnominasjonen av industrianleggene i Odda og Rjukan.