Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kultursamarbeid og norgesprofilering

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kultur og norgesprofilering med om lag 3 millioner kroner fra saldert budsjett 2010 til samlet 109 millioner kroner i 2011. Økningen vil bidra til å styrke det internasjonale kultursamarbeidet ytterligere. 15 millioner kroner av den foreslåtte bevilgningen vil være øremerket kultursamarbeid i Nord. Kultur- og folk-til-folk-samarbeid i nord vil fortsatt være et prioritert område.

I budsjettet for utviklingssamarbeid foreslås 106 millioner kroner til kultursamarbeid mellom Norge og utviklingsland i 2011. Midlene skal gå til kultursektoren i Sør, kulturutveksling og institusjonssamarbeid for å styrke rammevilkårene for ytringsfrihet og andre kulturelle rettigheter.