Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvinner i Forsvaret

Satsingen på å øke antall kvinner i Forsvaret videreføres i tråd med St.meld. nr. 36 (2006–2007). Det forventes at blant annet sesjonsplikt for kvinner og annet målrettet rekrutteringsarbeid over tid gir resultater. Flere av tiltakene beskrevet i stortingsmeldingen vil bli justert og nye tiltak iverksatt i 2011 for å øke rekruttering av og evne til å beholde kvinnelige ansatte.