Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystvakten

Regjeringen foreslår en bevilgning til Kystvakten på 977,6 millioner kroner. Forslaget innebærer at Kystvakten styrkes gjennom bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring. Med dette vil den faktiske styrkingen av Kystvaktens budsjett samlet sett utgjøre 47 millioner kroner sammenlignet med 2010.

Som et ledd i nordområdesatsingen og vektleggingen av evne til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse har Regjeringen gjennom flere år foreslått økte bevilgninger til Kystvakten. Fartøysstrukturen er modernisert, og Kystvakten vil i 2011 disponere 14 moderne fartøyer. For å sikre utnyttelse av de nye fartøyene i ytre kystvakt, og ivareta Regjeringens nordområdesatsing, vil ett lavere prioritert fartøy i den indre kystvakten i Sør-Norge ikke patruljere i 2011.

Fornyelsen av Kystvakten har gitt multirolle-fartøyer som har betydelig bedre egenskaper og kapasiteter enn fartøyene som erstattes, særlig økt overvåkningskapasitet og mobilitet. Dette vil forsterkes ytterligere ved innføring av NH-90 maritime helikoptre på de helikopterbærende fartøyene.

Regjeringen legger opp til at sjefen for Kystvakten med tilhørende stabsfunksjoner flyttes til Sortland i Nordland og samlokaliseres med Kystvaktens virksomhet der. Dette vil gi en enhetlig og effektiv ledelsesstruktur der kystvaktfaglige råd og beslutninger kan foretas i et sterkt faglig miljø, og samtidig bidra til Regjeringens satsing i nordområdene. Fartøyenes operative aktiviteter vil ikke bli påvirket av tiltaket.