Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Ifølge tall fra SSB var årslønnsveksten i 2009 på 4,2 prosent, ned fra 6,3 prosent året før. Blant annet på bakgrunn av de gjennomførte oppgjørene er årslønnsveksten i 2010 anslått til 3¼ prosent i Nasjonalbudsjettet 2011. Anslaget er med det uendret siden Revidert nasjonalbudsjett 2010. Inntektsoppgjøret i 2011 vil være et mellomoppgjør. Det anslås i Nasjonalbudsjettet 2011 en gjennomsnittlig årslønnsvekst til neste år på 3¼ prosent.

Se også omtale i kapittel 3.5 i Nasjonalbudsjettet 2011.