Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mangfold

Regjeringen foreslår å bevilge 0,75 millioner kroner til prosjektet Det Multi Norske i Det Norske Teatret. Gjennom Det Multi Norske ønsker teateret å videreføre prosjektet Den Mangfaldige Scenen. Prosjektet som til nå er drevet av Bondeungdomslaget i Oslo, med støtte fra Norsk kulturråd, har vært et bredt tilbud til store grupper barn. Teateret har også planer om å etablere en midlertidig utdanning for skuespillere med minoritetsbakgrunn. Målet er å etablere et tilbud som på sikt kan innpasses i det ordinære utdanningssystemet og bidra til å rekruttere flere skuespillere med minoritetsbakgrunn til teater, film og fjernsyn.