Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mareano

Regjeringen foreslår at det bevilges til sammen 52,4 millioner kroner til Mareano-programmet i 2011. Mareano er et program for systematisk kartlegging av havbunnen og genererer viktig kunnskap for forvaltningen gjennom kartlegging av topografi og bunntyper, artsmangfold og sårbare naturtyper, miljøgiftinnhold i sedimenter og effekter av fiskeri på havbunnen. I 2011 skal blant annet området Nordland VI kartlegges.