Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Maritim strategi

I Regjeringens maritime strategi ”Stø kurs” er visjonen at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. Sentralt i strategien er tiltak for å legge til rette for at de maritime næringer fortsatt skal lokalisere sin virksomhet i Norge. I oppfølgingen av strategien er de ulike ordningene knyttet til maritim forskning, innovasjon og kompetanse styrket betydelig.

I budsjettet for 2011 foreslår Regjeringen å bevilge 182,6 millioner kroner til maritim forskning og innovasjon.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk videreføres i 2011, og det foreslås bevilget 1 646,6 millioner kroner.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.