Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift – endring av tidligere avgiftsoppgjør

Merverdiavgiftsloven har flere bestemmelser om endring av avgiftsoppgjør på myndighetenes initiativ, men mangler regler om endring etter krav fra avgiftssubjektene. Regjeringen foreslår derfor en bestemmelse i merverdiavgiftsloven om at avgiftssubjektene skal ha rett til å kreve endring av avgiftsoppgjør for tidligere terminer inntil tre år tilbake i tid.

Etter forslaget må avgiftssubjektene fremme krav om endring ved å sende inn en endringsoppgave. Bestemmelsen omfatter både endringer av beløpet for inngående avgift og beregningsgrunnlaget for utgående avgift. Ved endring av beregningsgrunnlaget for utgående avgift foreslår Regjeringen at det i utgangspunktet skal være et vilkår at avgiftssubjektet har rettet opp den uriktige beregnede avgiften overfor kjøperen.

Forslaget er i betydelig grad en videreføring av den adgangen avgiftssubjektene i dag har til å få utbetalt til gode merverdiavgift for tidligere terminer.