Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift – utgående og inngående

Utgående og inngående merverdiavgift er én og samme avgift, men betegnelsen beror på om avgiften ses fra selgerens eller kjøperens synsvinkel.

Utgående merverdiavgift er den merverdiavgiften en næringsdrivende krever opp ved salg av varer og tjenester, og skal beregnes både ved merverdiavgiftspliktig omsetning til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere.

Når den samme næringsdrivende kjøper en vare eller tjeneste til sitt foretak betales inngående merverdiavgift. Dersom varen eller tjenesten er til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene.

Selv om alle leddene i omsetningskjeden frem til forbruker i utgangspunktet skal beregne merverdiavgift, betyr ikke dette at avgiften blir en omkostning på hvert enkelt omsetningsledd. Dersom det foreligger rett til fullt fradrag for inngående merverdiavgift, blir avgiften på det enkelte (nærings)ledd i praksis krevd inn – deretter fradragsført ved rapportering av merverdiavgift til avgiftsmyndighetene. Ved salg til forbruker (siste ledd) eller til næringsdrivende som driver virksomhet unntatt merverdiavgiftsloven, blir den endelige merverdiavgiften krevd inn som et påslag i prisen på varen/tjenesten.