Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift

Merverdiavgift er en generell avgift på forbruk av varer og tjenester. Den generelle merverdiavgiftssatsen er på 25 prosent. I tillegg er det en redusert sats på 14 prosent for matvarer og en lav sats på 8 prosent på enkelte tjenesteområder. Merverdiavgiftens formål er å skaffe staten inntekter, og den er en av statens viktigste inntektskilder som årlig gir om lag 200 milliarder kroner til staten.

Regjeringen foreslår ingen endring i satsene for 2011.

Nærmere omtale av merverdiavgiftssystemet se Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt kapittel 2 og kapittel 4.

Om elektroniske tjenester, se Elektroniske tjenester og merverdiavgift.

Om omvisningstjenester, se Omvisningstjenester og merverdiavgift.

Om endring av tidligere avgiftsoppgjør, se Merverdiavgift – endring av tidligere avgiftsoppgjør.

Om innføring av søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven, se Søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven.