Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Midtøsten

Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 800 millioner kroner i bistand til Det palestinske området i 2011. Midtøsten er et prioritert område for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Som leder for giverlandsgruppen for palestinerne har Norge et særlig ansvar for å samordne den internasjonale bistanden med den politiske prosessen. Norge skal fortsatt støtte FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), samt politiske og utviklingsrettede initiativ i enkeltland i regionen som kan bidra til en positiv utvikling i Midtøsten.