Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Midtrekkverk

Regjeringen foreslår å bevilge 545 millioner kroner i statlige midler til trafikksikkerhetstiltak i 2011. Med dette vil 50,9 prosent av rammen i handlingsprogrammet være fulgt opp etter to år. I tillegg er det lagt til grunn om lag 80 millioner kroner i ekstern finansiering. Regjeringen foreslår å etablere midtrekkverk på 93 kilometer riksveg med to eller tre felt i perioden 2010–2013. 22 kilometer er planlagt fullført i 2011 og omfatter følgende strekninger:

 • E18 Mastemyr – Ringnes, Østfold
 • E39 Fidjetoppen – Breimyrveien, Vest-Agder
 • E39 Fardal – Udland, Vest-Agder
 • Kurver på rv 7 i Flå og Nes kommuner, Buskerud
 • E16 Sollihøgda – Skaret, Buskerud
 • E6 Bergshøgda, Hedmark
 • E6 Svemarka, Nord-Trøndelag
 • E6 Branes – Mule, Nord-Trøndelag.

I tillegg vil det i 2011 pågå arbeid med etablering av midtrekkverk som ventes avsluttet etter 2011, på følgende strekninger:

 • E134 Langebru – Skjøl, Buskerud
 • E6 Hagen – Gyllan, Sør-Trøndelag
 • E6 Mære N – Vist, Nord-Trøndelag.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om vegformål.