Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljø365

Prosjektet Miljø365 er et tiltak for å gjøre miljøpolitikken mer relevant for folk flest. Formålet er å engasjere enkeltmennesker i ulike typer miljøspørsmål, skape debatt, og motivere og legge til rette for miljøvennlig adferd. Gjennom informasjon og tiltak av mer handlingsrettet karakter vil en skape entusiasme og engasjement både for pågående og eventuelle nye aktiviteter. Regjeringen foreslår at det bevilges to millioner kroner til dette arbeidet.