Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøbevisste offentlige innkjøp

Regjeringen har høyt fokus på miljøbevisste offentlige anskaffelser og innføring av miljøledelse i statlige etater gjennom handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) følger opp planen på nasjonalt nivå og gjennom bistand til knutepunktene som er opprettet i alle fylker. Regjeringen foreslår at bevilgningen til dette arbeidet økes med 4 millioner kroner til 18 millioner kroner .