Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøteknologi

Regjeringen varslet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 et nytt program for kommersialisering av miljøteknologi for årene 2011-2013 med en total ramme på 500 millioner kroner. Det foreslås å bevilge til sammen 167 millioner kroner i 2011, i hovedsak over Nærings- og handelsdepartementets budsjett.

Det nye programmet skal utnytte og supplere eksisterende virkemidler. En hoveddel av første års bevilgning på 117 millioner kroner foreslås derfor tilført den etablerte ordningen for miljøteknologi i Innovasjon Norge.

Videre foreslås det å sette av 10 millioner kroner til etablering av et Senter for forskningsdrevet innovasjon for miljøteknologi.

Satsingen innenfor havvind foreslås økt med 20 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett og 20 millioner kroner foreslås bevilget til Transnova over Samferdselsdepartementets budsjett.

I tillegg foreslår Regjeringen å videreføre 140 millioner kroner til ordningen for miljøteknologi som ble etablert i 2010 på Innovasjon Norges budsjett.

Se også Transnova og Innovasjon Norge.