Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Momskompensasjon – idrettsanlegg

Det er i 2010 innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til denne ordningen i 2011.

Kompensasjonsordningen er søknadsbasert og omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg med unntak av kommuner/ fylkeskommuner og kommunale foretak.

Ordningen gjelder idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010. Den forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemnda som klageinstans.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.