Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Momskompensasjon ved kontant betaling

Regjeringen foreslår å innføre et vilkår om at betaling for anskaffelser for
10 000 kroner eller mer må betales via bank for å oppnå kompensasjon av inngående merverdiavgift etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Forslaget samsvarer med vilkåret som ble vedtatt ved lovendring 11. desember 2009 for henholdsvis skattefradrag og fradrag for inngående merverdiavgift. I likhet med endringen i henholdsvis skatteloven og merverdiavgiftsloven, foreslås vilkåret innført med virkning fra 1. januar 2011.

For nærmere informasjon om de tidligere lovendringene i skatteloven og merverdiavgiftsloven, se Prop. 1 L (2009-2010) Skatte- og avgiftsopplegget mv. - lovendringer avsnitt 5.3.