Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Museer - bygningsvern, museer og kulturvern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til museene i det nasjonale museumsnettverket med 52,5 millioner kroner.

Bygningsvern står sentralt i årets budsjettforslag. Av den samlede økningen foreslås 24,9 millioner kroner bevilget til 11 museer som til sammen forvalter 1831 kulturhistoriske bygninger.

Bygningsvern ved museene er et område som krever store ressurser. I statistikken for 2009 rapporterer museene om forvaltningsansvar for i alt 4 610 kulturhistoriske bygninger. De siste årene er håndverksmiljøene ved museene styrket og det er etablert to faglige museumsnettverk som arbeider med bygningsvern og tradisjonelt håndverk. Kulturdepartementet har gitt Ryfylkemuseet i oppdrag å kartlegge situasjonen for bygningsvern ved museene i Rogaland. Dette er et prøveprosjekt for å utvikle metodikk som kan benyttes også ellers i landet.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.