Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Musikk

Samlet foreslår Regjeringen bevilgninger til musikkformål i 2011 på over 1 milliard kroner.

Budsjettforslaget for 2011 innebærer blant annet at bevilgningene til orkestrene øker med samlet 25,9 millioner kroner. Det foreslås at tilskuddet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester øker med3,1 millioner kroner. Tilskuddet til Oslo-Filharmonien foreslås økt med nærmere 10,6 millioner kroner. Tilskudd til Kristiansand Symfoniorkester foreslås økt med nær 4,6 millioner kroner, til økte driftsutgifter og styrking av den kunstneriske aktiviteten i nytt hus. Se også Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet.

Bevilgningen under Norsk kulturfond til ettårig prosjekttilskudd foreslås økt med 8,9 millioner kroner. Av dette foreslås tilskuddsordningen for arrangører styrket med 5 millioner kroner. Tilskuddet til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival foreslås økt med 0,6 millioner kroner og tilskuddet til Riksscenen foreslås økt med nær 2,6 millioner kroner. Se også Folkemusikk.