Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NAV-reform

Den organisatoriske delen av NAV-reformen er i hovedsak fullført. Ved utgangen av 2010 vil det være etablert 456 NAV-kontorer. Det siste NAV-kontoret vil bli etablert i Kristiansand i 2011.

I regi av Norges forskningsråd gjennomføres en flerårig evaluering av NAV-reformen. For 2011 foreslår Regjeringen å bevilge 7,1 millioner kroner til evalueringen.

Les mer i Arbeidsdepartementets fagproposisjon, kapittel 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltingen. .