Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal transportplan – oppfølging på kystområdet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan på kystområdet med 88,8 millioner kroner. I tillegg foreslås kystavgiften redusert med 29,2 millioner kroner. Samlet innebærer dette en styrking av oppfølgingen av Nasjonal transportplan med 118 millioner kroner på Fiskeri- og kystdepartementets område.

Økningen fordeles med 8,8 millioner kroner til fiskerihavner og farleier, 22,9 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, 4,5 millioner kroner til vedlikehold av navigasjons­installasjoner, 20 millioner kroner til navigasjons- og meldesystemer, 1,7 millioner kroner til fornying av utstyr ved sjøtrafikksentralene og 0,9 millioner kroner til transportplanlegging. For å ta høyde for sluttfinansiering av et nytt anleggs- og oljevernfartøy foreslås det videre å øke bevilgningen til fartøy med 30 millioner kroner i 2011.

Regjeringen foreslår videre å redusere kystavgiften fra 30 prosent til 20 prosent i 2011. Dette innebærer en avgiftsreduksjon for næringen på 29,2 millioner kroner.