Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale minoriteter

Regjeringen foreslår å bevilge 5,6 millioner kroner til videreføringen av voksenopplæringstiltaket for unge voksne rom. Tiltakene skal foregå i regi av Oslo kommune og i tråd med tiltak i Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo.

Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til arbeid med å legge til rette for oppbygging og utvikling av de nasjonale minoritetenes organisasjoner.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.