Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale turistveger

Regjeringen foreslår 120 millioner kroner til utviklingen av Nasjonale turistveger i 2011. Satsingen på Nasjonale turistveger omfatter 18 strekninger som skal utvikles til turistattraksjoner som kan bidra til å styrke Norge som et attraktivt reisemål. Gjennom økt trafikkgrunnlag og lengre oppholdstid for vegfarende skal det legges til rette for økt verdiskaping, særlig i distriktene.

Satsingen forutsetter økonomisk medvirkning fra andre offentlige instanser og privat næringsliv. I 2010 og 2011 forutsettes bidragene fra andre aktører å utgjøre til sammen 50–60 millioner kroner.