Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturmangfold og friluftsliv

Bevaring av naturmangfoldet er høyt prioritert av Regjeringen. Regjeringen foreslår derfor økte bevilgninger på til sammen 83 millioner kroner til bevaring av naturmangfoldet og til friluftslivet i budsjettet for 2011. Økningen kommer på toppen av en styrking av formålene i 2009- og 2010-budsjettene på en halv milliard kroner. I bruken av midlene står oppfølging av den nye naturmangfoldloven sentralt.

Økningen i 2011 er fordelt på en lang rekke tiltak, med hovedsatsing på styrket forvaltning i tilknytning til verneområder, videreføring og styrking av tilskuddsordningen for prioriterte arter og naturtyper, rovdyrerstatninger, marin verneplan, vannforvaltning, tiltak for villaksen og friluftsliv.

Se også Friluftsliv.