Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nettleien – utjevning av overføringstariffer

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til ordningen for utjevning av nettleie i 2011, en videreføring av nivået fra 2010.

Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, budsjettkapittel 1820, post 73.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.