Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet er i dag gjenstand for stor bredde og en sterk dynamikk. Det omfatter både det formelle samarbeidet i Nordisk ministerråd og det uformelle samarbeidet mellom utenriks- og forsvarsministrene. Statsministerne i de nordiske landene satser på grønn vekst, og prioriteringer er klima, miljø, energi, forskning og innovasjon, helse og velferd.

Som følge av endringene i det utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske landskapet i Norden, er forutsetningene for nordisk samarbeid bedret. Hovedrammen er femlandssamarbeidet. Men land med særskilte fellesinteresser kan også samarbeide i andre konstellasjoner, herunder forsvarpolitisk samarbeid og nærområdesamarbeid. Dialogen mellom Norge, Sverige og Finland om forsvarspolitikk og norsk-islandsk-dansk samarbeid om spørsmål i Arktis/Norskehavet er eksempler på dette. Arbeidet med oppfølging av Stoltenbergrapporten har bidratt til økt oppmerksomhet om det nordiske samarbeidet og samarbeidet i nærområdene. I tillegg legges det opp til å styrke samarbeidet på områder hvor de nordiske land har fortrinn.