Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk Folkemuseum

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk Folkemuseum med 9,7 millioner kroner i 2011.

Norsk Folkemuseum er de siste årene tillagt en rekke store oppgaver, herunder forvaltningen av Bygdø Kongsgård og Eidsvollsbygningen, med det tilhørende formidlingssenteret på Eidsvoll. Dette innebærer blant annet et ansvar for å sette inventaret i Eidsvollsbygningen til samme standard som den bygningsmessige tilbakeføringen. Dette er en sentral del av forberedelsene til grunnlovsjubileet i 2014. En hovedsatsing for Norsk Folkemuseum i årene fremover er istandsetting og formidling av arbeiderboligene fra Enerhaugen og Hammersborg i Christiania. Disse inngår i friluftsmuseets byavdeling og er ledd i museets satsing på arbeiderkultur.