Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oljevern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til beredskap mot akutt forurensning med 25 millioner kroner i 2011, herunder tiltak for å øke kompetansen i Kystverket og i de interkommunale utvalg mot akutt forurensning. Det foreslås også at det bevilges midler til en rammeavtale for fiskefartøy og andre egnede fartøy tilknyttet de statlige depotene langs kysten.