Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorg ─ omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Regjeringen foreslår å bevilge 222 millioner kroner til ytterligere 2 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstilbud i 2011. Samlet tilsagnsramme for disse plassene er på 1,1 milliard kroner.