Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omvisningstjenester og merverdiavgift

I Finansdepartementets høringsnotat 16. februar 2010 om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet, ble det foreslått at omvisningstjenester som guiding og lignende skulle bli omfattet av avgiftsplikten med en sats på 8 prosent. Etter en nærmere vurdering foreslås det imidlertid ikke å gå videre med dette forslaget.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 4.2.2.