Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Operasjoner i utlandet

ISAF-operasjonen (International Security Assistance Force) i Afghanistan vil også i 2011 være Norges viktigste internasjonale militære engasjement. Et overordnet mål med operasjonen er å gjøre Afghanistan i stand til å sikre egen sikkerhet og utvikling. Den internasjonale innsatsen vil ha en mer støttende rolle etter hvert som afghanerne selv tar ledelsen. Tempoet i den videre overføringen av ansvaret til afghanske styresmakter avhenger av de afghanske sikkerhetsstyrkenes evne til å gjennomføre selvstendige operasjoner. Regjeringen foreslår bevilgninger for å videreføre Norges militære bidrag i 2011 på omtrent samme nivå som i 2010. Den norske militære innsatsen i 2011 vil bli ytterligere dreid i retning av opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker. Budsjettforslaget for 2011 vil innebære at Norges militære bidrag i Afghanistan styrkes med 77 millioner kroner gjennom bevilgningsøkning og effektivisering, blant annet for å møte en forverret sikkerhetssituasjon.