Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Orkester – orkesteravtaler (nye overenskomster i orkestersektoren)

Oslo filharmoniske orkester og Den norske Opera & Ballett har inngått nye overenskomster med musikerne som innebærer at rettigheter til åndsverk er overdratt til arbeidsgiver, og som innebærer større fleksibilitet i bruken av orkesterressursene. Formålet er at musikken skal nå ut til flere. I budsjettforslaget for 2011 er de to institusjonene kompensert for økte kostnader som følge av nye overenskomster, gjennom en økning i statstilskuddet på til sammen 21,5 millioner kroner.