Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientskadeerstatning og pasientskadenemnda

I 2007 og 2008 behandlet Norsk pasientskadeerstatning færre saker enn i foregående år. Årsaken var en stor utskifting av ansatte i etaten. I kombinasjon med stor pågang av nye saker i tidligere år, oppstod det derfor betydelige restanser. Norsk pasientskadeerstatning har nå en betydelig vekst i saksavviklingen. Det har ført til stor nedgang i restansene, men den historiske gjennomsnittlige saksbehandlingstid er fortsatt høy. Det foreslås en økt bevilgning på 2 millioner kroner knyttet til saker fra offentlig sektor og 1,9 millioner kroner til saker fra privat sektor. Utgiftene til privat sektor dekkes gjennom tilskudd betalt av de private aktører. Videre foreslås det å styrke Pasientskadenemnda med 2 millioner kroner.