Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – endringer i skattereglene for pensjonister

Regjeringen foreslår flere endringer i skattereglene for pensjonister. Målet er å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen. Regjeringens forslag innebærer at skattebegrensningsregelen for AFP- og alderspensjonister erstattes av et nytt skattefradrag. Skattefradraget utgjør maksimalt 28 150 kroner og nedtrappes med en sats på 15,3 prosent av pensjonsinntekt mellom 158 650 kroner og 242 000 kroner, og med en sats på 6 prosent av pensjonsinntekt høyere enn 242 000 kroner. Pensjonister som bare lever av minstepensjon, skal fortsatt ikke betale inntektsskatt. Skattefradraget skal fastsettes uavhengig av en eventuell ektefelles inntekt, og gifte AFP- og alderspensjonister skal få hvert sitt fradrag. Regjeringen foreslår også at trygdeavgiften på pensjonsinntekt mv. økes til 4,7 prosent, og at særfradraget for alder oppheves.

Se pressemelding.

Se også Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 kapittel 3 og kapittel 8.