Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – grunnbeløp og minstepensjon

Grunnbeløpet i folketrygden (G) ble med virkning fra 1. mai 2010 økt fra 72 881 kroner til 75 641 kroner, det vil si med 3,8 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp øker også med 3,8 prosent fra 2009 til 2010.

Som en del av trygdeoppgjøret i 2008, ble partene enige om en opptrappingsplan for minstepensjonen til enslige pensjonister. Første steg i denne planen var å heve den ordinære satsen for særtillegget fra 79,3 prosent til 94 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2008. Satsen ble fra 1. mai 2009 trappet videre opp til 97 prosent av grunnbeløpet og endelig til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2010. Minstepensjon til enslige er 151 272 kroner og for ektepar 279 864 kroner per år fra 1. mai 2010.

Les mer i Arbeidsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2670 Alderdom.