Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Permitteringsregelverket

For å hjelpe bedriftene til å holde på viktig kompetanse i en midlertidig nedgangskonjunktur, ble det i 2009 foretatt flere endringer i regelverket for dagpenger under permittering. Regjeringen foreslår at regelverksendringene videreføres inntil videre i 2011. Permitterte arbeidstakere kan få dagpenger under permittering i denne perioden (inntil 52 uker) dersom arbeidstiden er redusert med minst 40 prosent, og vilkårene for rett til dagpenger ellers er oppfylt. Arbeidsgiver har lønnsplikt de første fem dagene av permitteringsperioden ved minst 40 prosent permittering, og i de første 15 dagene ved permittering under 40 prosent.

Reglene om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering følger av lov, mens vilkårene for permittering ellers følger av tariffavtaler mellom arbeidslivets parter og sedvane.