Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleums­virksomheten – nøkkeltall

Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2010: 2,2 millioner fat/dag

Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2011: 2,1 millioner fat/dag

Produksjon av salgbar gass 2010: 105,0 milliarder Sm3

Produksjon av salgbar gass 2011: 109,7 milliarder Sm3

Oljeprisforutsetning 2010: 475 kroner/fat

Oljeprisforutsetning 2011: 485 kroner/fat

Eksportverdi 2010: 509 milliarder kroner

Eksportverdi 2011: 507 milliarder kroner

Statens inntekter 2010: 265 milliarder kroner (skatter, avgifter, SDØE og utbytte Statoil)

Statens inntekter 2011: 288 milliarder kroner

(skatter, avgifter, SDØE og utbytte Statoil)

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding fra Olje- og energidepartementet.